Direnç Sakarya Läkarmottagning Logo

Direnç Sakarya

Läkarmottagning
psykiatern.se
  • Aktuellt
    Mottagningen ska vara stängd under juli 2024. Jag kommer att kontrollera meddelanden i 1177 Vårdguiden och röstbrevlådan med ojämna mellanrum.
    - D.S.
Direnc Sakarya läkarmottagning är en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Uppsala.
Vi erbjuder bedömning, behandling och uppföljning av psykiatriska tillstånd hos vuxna.
Direnc Sakarya Läkarmottagning
Direnç Sakarya Läkarmottagning
Drottninggatan 12 | 753 10 Uppsala
psykiatern.se +D
Direnç Sakarya Läkarmottagning bedrivs på uppdrag av Region Uppsala.