psykiatern.se
Dr. Direnc Sakarya
Specialistläkare inom psykiatri

Önskemål om tid →

Vi hänvisar till att du skickar ett meddelande via 1177.
1177

Ändra / avboka tid →

Vi hänvisar till att du skickar ett meddelandevia 1177.
1177

Röstmeddelande →

Du kan ringa till
018 777 0 314
och spela in ditt meddelande.
Denna tjänst är primärt avsedd för befintliga patienter på mottagningen. Ditt meddelande kan enbart lyssnas av D.S.

Vårdgivare →

Spela in ditt meddelande via
018 777 0 314

Ditt meddelande kan enbart lyssnas av D.S.

Adress →

Drottninggatan 12
75310 Uppsala
Direnc Sakarya läkarmottagning bedrivs på uppdrag av Region Uppsala.